Печат на тази страница

Онлайн обучения за потенциални кандидати по трите извънредни COVID-19 мерки за сектор „Рибарство и аквакултури“

Написана от 11 Юни 2020

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020, насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство на земеделието, храните и горите, организира онлайн обучения чрез платформата ZOOM, имащи за цел да подпомогнат потенциалните кандидати в процеса на подготовка и електронно подаване на проектните предложение чрез ИСУН 2020.


Отчитайки високия интерес и получените многобройни запитвания от страна на потенциални кандидати към обявените процедури за подбор на проекти, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа предвижда две дати за провеждане на обученията, както следва:
Дати за провеждане на онлайн обученията чрез платформата ZOOM:
12.06.2020 г. /петък/ - от 10:00 часа до 12:00 часа
17.06.2020 г. /сряда/ - от 10:00 часа до 12:00 часа

Тема на онлайн обученията:
„Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“. Подготовка и електронно подаване на проектни предложения.“

Лектори в обученията: представители на Дирекция „Морско дело и рибарство“ в МЗХГ и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа
Начин на провеждане: чрез платформата за онлайн срещи и семинари ZOOM /www.zoom.us/
Линк за регистрация в обучението: https://forms.gle/XtoyCACx2V9SnPv3A
Онлайн обученията са предназначени за потенциални кандидати по трите извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 и в тази връзка молим да разпространите информацията и поканата за предстоящите обучения сред членовете на МИРГ и местната общност, като изпратите до потенциални кандидати и заинтересовани страни приложената покана за обученията и линка за регистрация.
В обучението могат да вземат участие и служители на МИРГ, които имат необходимост от допълнителна информация и разяснения във връзка с обявените процедури за подбор по трите извънредни мерки или не са успели да вземат участие в проведеното на 29.05.2020 г. онлайн обучение за служители на ИАРА и МИРГ.
Използваме възможността да Ви информираме, че за улеснение на потенциалните кандидати Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа (НРМ) подготви видео клип, който показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения по трите извънредни мерки от ПМДР 2014-2020.

Видеото е налично на следните интернет адреси:
• Youtube канала на НРМ: https://www.youtube.com/watch?v=Aw5xCRJHukE
• Интернет страницата на НРМ: https://nrmbg.com/elektronno-popylvane-i-podavane-na-elektronnia-formuli...
• Facebook страницата на НРМ: www.facebook.com/NationalFisheriesNetworkBulgaria